EK DERS ÜCRET? KAR?ILI?INDA ÇALI?TIRILACAK G... Kurbanlar?m?z Karde?lik ?çin... Sanikonuko?lu Camii De?i?tirilen Son Mihrap ... ... ... ... ... ...
DuyurularTümü
Bir Ayet
Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz, Her ne harcarsanız Allah onu bilir. (Al-i İmran 3/92)
Bir Hadis
Sizden biriniz kendisi için istediğini mü'min kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş olamaz. (Tirmizi sıfatü'l-kıyame.59)
MEKKE-İ
MÜKARREMECANLI YAYIN
MEDİNE-İ
MÜNEVVERECANLI YAYIN